Populaire zoektermen
Essentiële olie Tijm 30 ml Essentiële olie Tijm 30 ml

Essentiële olie Tijm 30 ml

(Thymus vulgaris)

Adviesprijs 9,99
Beschrijving

Tijm Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse, kruidige geur. Werkt goed in combinatie met bergamot, tea tree, oregano en rozemarijn. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
70975
EAN:
8712053709756
Inhoud:
30ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroor- zaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan mogelijk de vrucht-baarheid of het ongeboren kind schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Tijm olie (Thymus vulgaris). Bevat: (R)-p-Mentha-1,8-diene, b-caryophyllene, 1,8-epoxi-para-menthane, beta-pinene, thymol, 1-Methyl-4-isopropylbenzene, linalool, alpha-pinene.