Populaire zoektermen
Sleep wel olie Sleep wel olie

Sleep wel olie

Beschrijving

Sleep Wel Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40914
Inhoud:
Vanaf 250 ml.
Verpakkingseenheid:
1
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Lavendel (Lavandula angustifolia), citroen (Citrus limon), ho hout (Cinnamomum camphora linalooliferum). Bevat: limonene, linalool, linalyl acetate, L-beta-pinene, gamma-terpinene, citral, L-alpha-pinene, myrcene, ocimene, beta-caryophyllene, 4-methyliden-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan, eucalyptol, geranyl acetate, geraniol, 3-carene, neryl acetate.