Populaire zoektermen
Essentiële olie Stoombad 10 ml Essentiële olie Stoombad 10 ml

Essentiële olie Stoombad 10 ml

Adviesprijs 4,99
Beschrijving

Stoombad Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74914
EAN:
8712053710813
Inhoud:
10 ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken. Voor een stoombad: druppel enkele druppels in een kom kokend water, met doek over hoofd rustig inademen.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Eucalyptus (Eucalyptus globulus), salie (Salvia officinalis Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, linalool, geraniol, thujone, camphor, 1,8-epoxi-para-menthane.