Populaire zoektermen
Tijm olie 100 Turkije Tijm olie 100 Turkije

Tijm olie 100 Turkije

(Thymus vulgaris)

Beschrijving

Tijm Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse, kruidige geur. Werkt goed in combinatie met bergamot, tea tree, oregano en rozemarijn. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40975
Inhoud:
Vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
1
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Tijm olie (Thymus vulgaris). Bevat: (R)-p-Mentha-1,8-diene, b-caryophyllene, 1,8-epoxi-para-menthane, beta-pinene, thymol, 1-Methyl-4-isopropylbenzene, linalool, alpha-pinene.