Populaire zoektermen
Tea Tree olie 100 Tea Tree olie 100

Tea Tree olie 100

(Maleleuca Alternifolia)

Beschrijving

Tea Tree Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse en kruidige geur. Werkt goed in combinatie met lavendel, rozemarijn, den, geranium, marjolein, kruidnagel en nootmuskaat.

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40968
Inhoud:
vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aroma￾brander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Tea tree olie (Maleleuca Alternifolia). Bevat: alpha-terpinene, (R)-p-Mentha-1,8-diene, alpha-pinene, 1,8-epoxi-para-menthane, betapinene, terpinen-4-ol, gamma-terpinene, terpinolene, 1-Methyl-4-isopropylbenzene.