Populaire zoektermen
Sensual olie Sensual olie

Sensual olie

Beschrijving

Sensual Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
41100
Inhoud:
Vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Cederhout olie (Cedrus atlantica), jasmijn NI, patchouli olie (Pogostemon cablin), rozenhout N/NI, sandelhout olie (Amyris balsamifera), sinaasappel olie (Citrus sinensis), ylang ylang olie (Cananga odorata). Bevat: longifolene, alpha-pinene, hexyl cinnamal, styrax benzoin gum, cinnamyl alcohol, linalyl acetate, isoeugenol, eugenol, phenylacetaldehyde, citronellol, myrcène, d-limonene, nerolidol, guaiene, b-caryophyllene, linalool, geraniol, geranyl acetaat, b-pineen, alpha-Pineen, geranial, neral.