Populaire zoektermen
Mandarijn olie 100 Mandarijn olie 100

Mandarijn olie 100

(Citrus reticulat)

Beschrijving

Mandarijn Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een friszoete geur. Werkt goed in combinatie met nootmuskaat, kruidnagel, kaneel, vanille, cipres, lavendel, ylang ylang en citrusoliën. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40782
Inhoud:
Vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
1
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Mandarijn olie (Citrus reticulata). Bevat: alpha-pinene, linalool, beta-pinene, citral, (R)-p-mentha-1,8-diene.