Populaire zoektermen
Grapefruit olie 100 Grapefruit olie 100

Grapefruit olie 100

(Citrus paradisi)

Beschrijving

Grapefruit Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse en zuiverende geur. Werkt goed in combinatie met basilicum, bergamot, cipres, wierook, geranium, lavendel, pepermunt, rozemarijn en ylang ylang.

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40866
Inhoud:
Vanaf 250ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/ gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Grapefruit olie (Citrus paradisi). Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, citral, linalool.