Populaire zoektermen
Essentiële olie Rozemarijn 10 ml Essentiële olie Rozemarijn 10 ml

Essentiële olie Rozemarijn 10 ml

(Rosmarinus officinalis labtae)

Adviesprijs 7,99
Beschrijving

Rozemarijn Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse, kruidige geur. Werkt goed in combinatie met basilicum, wierook, lavendel, pepermunt, eucalyptus en marjolein. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74875
EAN:
8712053748755
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht-komt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan schade aan organen veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Rozemarijn olie (Rosmarinus officinalis labtae). Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, linalool. geraniol, 1,8-epoxi-para-menthane, camphor, alpha-pinene, beta-pinene.