Populaire zoektermen
Essentiële olie Relaxing 10 ml Essentiële olie Relaxing 10 ml

Essentiële olie Relaxing 10 ml

Adviesprijs 6,99
Beschrijving

Relaxing Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74872
EAN:
8712053748724
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie en uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Bergamot olie (Citrus bergamia (aurantium)), cederhout olie (Cedrus atlantica), lavendel olie (Lavandin abrialis), neroli olie, rozemarijn olie (Rosmarinus officinalis), sinaasappel oli(Citrus sinensis). Bevat: myrcène, alpha-pineen, longifolene, alpha-pinene, (R)-p-mentha-1,8-diene, gamma-terpi- nene, linalyl acetate, linalool, beta-pinene, citral, geraniol, D,L-limonene, geranyl acetate, citronellol, hydroxycitronellal, eucalyptol, veriverol, 1,8-epoxi-para-menthane, camphor.