Populaire zoektermen
Essentiële olie Limoen 10 ml Essentiële olie Limoen 10 ml

Essentiële olie Limoen 10 ml

(Citrus aurantifolia swingle)

Adviesprijs 5,99
Beschrijving

Limoen Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74757
EAN:
8712053747574
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurig gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Limoen olie (Citrus aurantifolia swingle). Bevat: (R)-P-Menthe-1,8-diene, gamma terpinene, citral, citronellol, geraniol, linalool.