Populaire zoektermen
Essentiële olie Lemongrass 10 ml Essentiële olie Lemongrass 10 ml

Essentiële olie Lemongrass 10 ml

(Cymbopogon flexuosus)

Adviesprijs 4,99
Beschrijving

Lemongrass Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse citroengeur. Werkt goed in combinatie met basilicum, eucalyptus, koriander, geranium, lavendel en tea tree. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74755
EAN:
8712053747550
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Citroengras olie (Cymbopogon flexuosus) Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, linalool, 3,7-Dimethyl-3,6-octadienal, citronellol, eugenol, citral, geraniol.