Populaire zoektermen
Essentiële olie Kruizemunt 10 ml Essentiële olie Kruizemunt 10 ml

Essentiële olie Kruizemunt 10 ml

(Mentha spicata)

Adviesprijs 6,99
Beschrijving

Kruizemunt Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74731
EAN:
8712053747314
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbe-scherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum en arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Kruizemunt olie (Mentha spicata). Bevat: carvone, (R)-p-mentha-1,8-diene, trans-2-hexenal.