Populaire zoektermen
Essentiële olie Kalknagel 10ml Essentiële olie Kalknagel 10ml

Essentiële olie Kalknagel 10ml

Adviesprijs 8,99
Beschrijving

Een kalknagel is te behandelen met de kalknagel olie van Jacob Hooy. Kalknagel olie is een combinatie van Tea Tree olie, Wilde marjolein olie en kruidnagel olie. Deze combinatie van oliën kan direct op de nagel worden aangebracht.

Lees meer
Informatie
SKU:
71075
EAN:
8712053710752
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
De kalknagel olie met een penseel op de nagel brengen. Minimaal 1 maal daags de nagel opvijlen en daarna de olie aanbrengen. Dit herhalen totdat de nagel weer gezond is. Tip: smeer de huid voor het aanbrengen van de olie even in met bijvoorbeeld goudsbloemzalf.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
Ingrediënten:
Kalknagel olie Bevat: alpha-terpinene, eugenol, terpinolene, (R)-p-mentha-1,8-diene, alpha-pinene, beta-pinene, b-Caryophyllene, linalool, isoeugenol, terpinen-4-ol, carvacrol, gamma-terpinene, 1-methyl-4-isopropylbenzene.