Populaire zoektermen
Essentiële olie Kajapoet 30 ml Essentiële olie Kajapoet 30 ml

Essentiële olie Kajapoet 30 ml

(Melaleuca leucadendron)

Adviesprijs 13,99
Beschrijving

Kajapoet Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een kruidige geur. Werkt goed in combinatie met bergamot, cipres,  jeneverbes,  limoen, lavendel, den en rozemarijn. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
70685
EAN:
8712053706854
Inhoud:
30ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroor- zaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescher-ming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voor-zichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Kajapoet olie (Melaleuca leucadendron). Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, linalool, 1,8-epoxi-para-menthane.