Populaire zoektermen
Essentiële olie Jeneverbes 10 ml Essentiële olie Jeneverbes 10 ml

Essentiële olie Jeneverbes 10 ml

Adviesprijs 6,99
Beschrijving

Jeneverbes Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een houtige geur. Jeneverbes werkt goed in combinatie met bergamot, citrusoliën, cipres, geranium, lavendel en rozemarijn. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74681
EAN:
8712053746812
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogir-ritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Jeneverbes olie NI. Bevat: alpha-pinenes, myrcene, beta-pinenes, limonene, 3-carene, beta-caryophyllene, gamma-terpinene, p-cymene, terpinolene.