Populaire zoektermen
Essentiële olie Eucalyptus citrodoria 10 ml Essentiële olie Eucalyptus citrodoria 10 ml

Essentiële olie Eucalyptus citrodoria 10 ml

(Eucalyptus citriodora)

Adviesprijs 4,49
Beschrijving

Eucalyptus Citrodoria Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74591
EAN:
8712053745914
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescher- ming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Citroen eucalyptus (Eucalyptus citriodora). Bevat: citronellol, citronellal, dipenteen (D,L-limonene), alpha-pineen, B-pineen, eucalyptol, beta-caryophyllene, terpinolene, linalool.