Populaire zoektermen
Essentiële olie Bergamot 10 ml Essentiële olie Bergamot 10 ml

Essentiële olie Bergamot 10 ml

(Citrus Bergamia Aurantum)

Adviesprijs 10,99
Beschrijving

Bergamot Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een zoete en frisse citrusgeur. Werkt goed in combinatie met, cipres, eucalyptus, geranium, lavendel, citroen en ylang yang. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
74576
EAN:
8712053745761
Inhoud:
10ml
Verpakkingseenheid:
1 flesje.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Bergamot olie (Citrus bergamia aurantum). Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, linalyl acetate, linalool, gamma-terpinene, beta-pinene, alpha-pinene, myrcene, citral.