Populaire zoektermen
Citroen olie 100 Citroen olie 100

Citroen olie 100

(Citrus limon (L.) burm.)

Beschrijving

Citroen Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een frisse en verhelderende geur. Werkt goed in combinatie met basilicum, salie, eucalyptus, geranium, lavendel, tea tree en rozemarijn.

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40590
Inhoud:
Vanaf 250ml
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aroma￾brander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Citroen olie (citroen olie (Citrus limon (L.) burm.) Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, beta-pinene, gamma-terpinene, alpha-pinene, citral, linalool.) Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, beta-pinene, gamma-terpinene, alpha-pinene, citral, linalool.