Populaire zoektermen
Essentiële olie Anti stress Essentiële olie Anti stress

Essentiële olie Anti stress

Beschrijving

Anti Stress Essentiële Olie van Jacob Hooy. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
41090
Inhoud:
Vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Gelekte/ gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Bergamot olie (Citrus bergamia), citroen olie (Citrus Limon (L.) burm.), lavendel olie (Lavendin abrialis), majoraan olie (Origanum majorana), mandarijn olie (Citrus reticulata), grapefruit olie (Citrus paradisi), rozemarijn olie (Rosmarinus officinalis L.), sinaasappel olie (Citruseticuta). Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, gamma-terpinene, linalyl acetate, linalool, beta-pinene, alpha- pinene, citral, geraniol, camphor, 1,8-epoxi-para-menthane, myrcène, alpha-pineen, d-limonene.